آدرس : تهران – مجیدیه – کرمان شمالی

کانون کارشناسان رسمی دادگستری

کارشناس رسمی دادگستری یونان

کارشناس رسمی دادگستری در کشور یونان

کارشناس رسمی دادگستری یونان
انجام تمامی خدمات کارشناسی رسمی دادگستری در کشور یونان در امور ساختمانی، اموال منقول و تأسیسات و ماشین آلات انجام می‌پذیرد.

ارائه خدمات کارشناس رسمی دادگستری مهندسی عمران، ارزیابی ملک، ارزیابی مغازه، داوری قراردادهای عمرانی، مشاوره قراردادهای عمرانی، تنظیم قراردادهای عمرانی توسط کارشناس رسمی دادگستری در سراسر کشور یونان انجام می پذیرد.

ارائه خدمات کارشناس رسمی دادگستری اموال منقول، ارزیابی اموال منقول در کشور یونان انجام می شود.

ارائه خدمات کارشناسی رسمی دادگستری رشته تاسیسات و ماشین آلات، ارزیابی انواع ماشین آلات و تاسیسات توسط کارشناس رسمی دادگستری در کشور یونان انجام می شود.

جهت رزور با واتس آپ تماس بگیرید

در صورتی که در کشور ایران حضور دارید می‌توانید با همین شماره تماس تلفنی برقرار کنید

۰۹۱۹۹۷۷۴۲۰۲

Official expert of Greek justice
All official legal expert services in Greece are performed in construction, movable property, facilities and machinery.

Providing the services of an official judicial expert in civil engineering, property evaluation, shop evaluation, arbitration of construction contracts, consultation of construction contracts, regulation of construction contracts by an official judicial expert is carried out all over Greece.

Providing the services of an official legal expert on movable property, the evaluation of movable property is carried out in Greece.

The provision of official judicial expert services in the field of facilities and machinery, the evaluation of all types of machinery and facilities is carried out by the official judicial expert in Greece.

Contact WhatsApp for reservations

Επίσημος ειδικός της ελληνικής δικαιοσύνης
Όλες οι επίσημες υπηρεσίες νομικών εμπειρογνωμόνων στην Ελλάδα παρέχονται σε κατασκευές, κινητή περιουσία, εγκαταστάσεις και μηχανήματα.

Παροχή υπηρεσιών επίσημου δικαστικού εμπειρογνώμονα σε έργα πολιτικού μηχανικού, αξιολόγηση ακινήτων, αξιολόγηση καταστημάτων, διαιτησία κατασκευαστικών συμβάσεων, συμβουλευτική συμβάσεων κατασκευής, ρύθμιση κατασκευαστικών συμβάσεων από επίσημο δικαστικό πραγματογνώμονα πραγματοποιείται σε όλη την Ελλάδα.

Παρέχοντας τις υπηρεσίες επίσημου νομικού εμπειρογνώμονα κινητής περιουσίας, η αξιολόγηση της κινητής περιουσίας πραγματοποιείται στην Ελλάδα.

Η παροχή επίσημων δικαστικών εμπειρογνωμόνων στον τομέα των εγκαταστάσεων και μηχανημάτων, η αξιολόγηση πάσης φύσεως μηχανημάτων και εγκαταστάσεων πραγματοποιείται από τον επίσημο δικαστικό πραγματογνώμονα στην Ελλάδα.

Επικοινωνήστε με το WhatsApp για κρατήσεις

Dispute resolution between the employer and the contractor by an official judicial expert | Official expert of Greek justice | Valuation of property in Greece by an official judicial expert | Εκτίμηση περιουσίας στην Ελλάδα από επίσημο δικαστικό πραγματογνώμονα | Επίλυση διαφορών μεταξύ εργοδότη και εργολάβου από επίσημο δικαστικό πραγματογνώμονα | Επίσημος ειδικός της ελληνικής δικαιοσύνης | کارشناس رسمی دادگستری کشور یونان | کارشناس رسمی دادگستری یونان

دیدگاه خود را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.پر کردن فیلدهای نشانه‌گذاری شده‌ با * ضروری می‌باشد.

برچسب‌ها
Dispute resolution between the employer and the contractor by an official judicial expert آزمون کانون کارشناسان آزمون کانون کارشناسان 1400 آزمون کانون کارشناسان بهمن 1400 ارزیابی املاک ارزیابی املاک، کارخانجات، زمین، فروشگاه، برج، ویلا ارزیابی اموال منقول ارزیابی اموال منقول و لوازم خانگی و اداری توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی سرقفلی ارزیابی لوازم خانگی و اداری ارزیابی لوازم خانگی و اداری و اموال منقول توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی ملک ارزیابی ملک تجاری ارزیابی ملک تهران ارزیابی ملک توسط کارشناس ارزیابی ملک توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی ملک توسط کارشناس رسمی دادگستری در تهران ارزیابی ملک توسط کارشناس رسمی دادگستری در منطقه یک تهران ارزیابی کارخانجات اموال منقول امیرامیدی امیر امیدی بتن تمکن مالی مهاجرت تمکن مالی مهاجرت به کانادا جستجوی کارشناس رسمی دادگستری درخواست کارشناسی ملک راضیه ارمغانی سند سند مالکیت صنعتی قرارداد قرارداد پیمانکاری مشاوره حقوقی معماری مهندسی عمران نمونه گزارش ارزیابی ملک نمونه گزارش ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری پیمانکار پیمانکاری کارشناس رسمی دادگستری کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی ملک کارشناس رسمی دادگستری تهران گزارش ارزیابی اموال منقول گزارش ارزیابی لوازم خانگی و اداری