آدرس : تهران – مجیدیه – کرمان شمالی

کانون کارشناسان رسمی دادگستری

 سیستم ثبت آنلاین درخواست از کارشناس رسمی دادگستری، مشاوران حقوقی و داوری

میتوانید از دو طریق فرم و تماس با شماره انتهای صفحه درخواست خود را ثبت کنید
  انتخاب درخواست  بارگذاری فایل مربوطه

  دفتر مرکزی

  آدرس: تهران، مجیدیه جنوبی ، کرمان شمالی ، خیابان زرین قبائی

  تلفن: ۰۲۱۲۶۱۴۴۴۷۳
  موبایل: ۰۹۱۹۹۷۷۴۲۰۲
  ایمیل: Info@Tehran-Karshenas.ir