آدرس : تهران – مجیدیه – کرمان شمالی

کانون کارشناسان رسمی دادگستری

تفاوت افراز و تفکیک ملک

تفاوت افراز و تفکیک ملک

افراز: به معنای تقسیم ارزشی ملک، طبق سهام مالکین مختلف است.

تفکیک: به معنای جدا کردن قسمت‌های مختلف ملک است، به طوری که آپارتمان‌های موجود در یک مجموعه ساختمانی "تفکیک" (به معنی جدا شدن از نظر ثبتی) می‌شود.

جدول تفاوت افراز و تفکیک املاک

تفکیکافرازردیف
تقسیم مال غیرمنقول به قطعات کوچکتر، (وهر یک شماره جدید فرعی برای اخذ سند می‌گیرند.)تقسیم مال غیرمنقول مشاع بین شرکا (از نظر ارزش، نه بعد و مساحت یا بصورت توافقی)۱
حدود و حقوق ارتفاقی جدید تعریف و با آخرین قطعه انتقالی سند اولیه باطل می‌شود.بعد از افراز سهم خواهان جدا می‌شود و بقیه ملک مشاع باقی می‌ماند۲
هم در مورد ملک مشاع (چندنفر) با رضایت صورت می‌گیرد و هم در ملک غیرمشاع(مالک یک نفر)، پس در تفکیک وجودحالت اشاعه ضروری نیست و ملک با مالک واحد تفکیک می‌شود، مطابق ضوابط تفکیک و شهرداریفقط در مورد املاک مشاع(چندنفر) که رضایت و تفاهم همه برقرار نیست، پس در افراز، وجود حالت اشاعه ضروری است۳
بصورت مسامحه مرجع تعیین تکلیف نهایی اداره ثبت استتعیین تکلیف نهایی بعد از پذیرش افراز با رای دادگاه و اجبار است با مهلت مقرر برای اعتراض به رای۴
مشاع بین دو یا چند نفر یا شش دانگ متعلق به یک نفرفقط مشاع بین دو یا چندنفر۵
در تفکیک، سهم همه جدا و ملک کلا از حالت مشاع خارج می‌شوداز بین رفتن حالت اشاعه مابین دونفر پس از افراز۶
طبق خواستهطبق سوابق ثبتی، تصرفات و رعایت حقوق مالکان۷
مرجع درخواست تفکیک اداره ثبت محل وقوع ملک استمرجع درخواست افراز، هم می‌تواند اداره ثبت و هم دادگاه مربوط محل ملک باشد۸
تفکیک و تنظیم تقسیم نامه با رضایت و در حالت تفاهم مالکان مشاع امکان پذیر استلازمه افراز، عدم تفاهم و وجود اختلاف نسبت به حصه شرکا یا مالکان (یکدیگر) یا در تنظیم تقسیم نامه است۹
در تفکیک لزومی به توجه مقدار سهم مالکان در کل شش دانگ نیست و بعد از تنطیم تقسیم نامه (که ضروریست) رعایت حقوق و سهم هر یک از مالک یا مالکان مشاع مطرح می‌گرددتقسیم ملک توام با رعایت و توجه به سهم معادل حصه هر یک از مالکان مشاعی ضروری است۱۰
در صورت اعتراض به تفکیک در حین عملیات از طرف هریک از شرکا عملیات متوقف می‌شود و با رضایت معترض می‌توان ادامه اقدام را شروع کرد و با صدور صورتجلسه تفکیکی، تفکیک پایان می‌یابدافراز پس از عملیات، قابل اعتراض است و در صورت اعتراض، دادگاه رسیدگی می‌کند۱۱
در تفکیک، مالک یا مالکان می‌توانند از اداره ثبت سند مالکیت دریافت کننداعتراض در حین عملیات افراز از شرکا دیگر پذیرفته نیست، پس از افراز می‌تواند در وجه قانونی اعتراض کنند۱۲
سن و وضع مالک یا مالکان اثر ندارداگر در میان مالکان محجور یا غایب باشد، تقسیم با دادگاه است۱۳
بعد پایان تفکیک قابل اعتراض نیستبعد از افراز قابل اعتراض است۱۴
مالک(مالکان) با صورتمجلس تفکیکی، راسا از اداره ثبت، سند مالکیت می‌گیرند.صورت مجلس افراز باید به دفتر اسناد رسمی ارسال شود تا مطابق آن تقسیم نامه تنظیم شود۱۵

*نکته: افراز یا به تراضی یا به اجبار می‌باشد. شرایط عدم امکان افراز: 

مغایرت با قانون یا با ضوابط شهرسازی یا حداقل مساحت، عدم راه عبور، کثرت جعمیت، نقص به ملک و کثرت جمعیت.

دیدگاه خود را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.پر کردن فیلدهای نشانه‌گذاری شده‌ با * ضروری می‌باشد.

برچسب‌ها
آزمون کانون کارشناسان آزمون کانون کارشناسان 1400 آزمون کانون کارشناسان بهمن 1400 ارائه برگه تمکن مالی ارزیابی املاک ارزیابی املاک، کارخانجات، زمین، فروشگاه، برج، ویلا ارزیابی املاک توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی اموال منقول ارزیابی اموال منقول و لوازم خانگی و اداری توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی سرقفلی ارزیابی لوازم خانگی و اداری ارزیابی لوازم خانگی و اداری و اموال منقول توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی ملک ارزیابی ملک تهران ارزیابی ملک توسط کارشناس ارزیابی ملک توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی ملک توسط کارشناس رسمی دادگستری در تهران ارزیابی ملک توسط کارشناس رسمی دادگستری در منطقه یک تهران ارزیابی کارخانجات اموال منقول امیر امیدی امیرامیدی بتن تمکن مالی تمکن مالی مهاجرت تمکن مالی مهاجرت به کانادا جستجوی کارشناس رسمی دادگستری راضیه ارمغانی سند سند مالکیت صنعتی قرارداد قرارداد پیمانکاری مشاوره حقوقی معماری مهندسی عمران نمونه گزارش ارزیابی ملک نمونه گزارش ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری پیمانکار پیمانکاری کارشناس رسمی دادگستری کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی ملک کارشناس رسمی دادگستری تهران گزارش ارزیابی اموال منقول گزارش ارزیابی لوازم خانگی و اداری