موبایل: ۰۹۱۲۵۳۶۳۸۶۴

آدرس : تهران – مجیدیه جنوبی – خیابان کرمان شمالی

کانون کارشناسان رسمی دادگستری

اجور معوقه چیست؟

اجور معوقه چیست؟

اجور معوقه چیست؟

اجور معوقه همچنان که از نام آن مشهود است، به معنای اجاره بهای عقب افتاده میباشد، اجاره بهای مکان استیجاری که مستأجر آنرا پرداخت ننموده است و اجور جمع اجاره بوده و معوقه به معنای به تعویق افتاده میباشد.

کارشناسان رسمی دادگستری تهران - ارزیابی ملک توسط کارشناس رسمی دادگستری

تعهدات مستأجر نسبت به اجور معوقه

تعهدات مستأجر نسبت به اجاره بها بدین صورت است که طبق اجاره نامه تنظیم شده فیمابین مؤجر و مستأجر، مبلغ اجاره بها میبایست در زمان مقرر قید شده در اجاره نامه مثلاً، ماهیانه یا سالیانه توسط مستأجر به موجر پرداخت گردد. در صورت عدم پرداخت اجاره بها و به تعویق افتادن آن مؤجر می تواند طی دادخواست حقوقی مستأجر را ملزم به پرداخت اجاره بهای عقب افتاده نماید که پس از صدور رأی و انجام مراحل اجرایی قابلیت وصول خواهد داشت.

تعدیل اجاره بها

عقد اجاره پس از تنظیم قرارداد و تعیین مبلغ میان طرفین لازم الاتباع است و طرفین ملزم به انجام تعهدات خود می باشند لذا تعدیل اجاره بها می تواند با توافق طرفین و یا اگر در متن قرارداد به آن تصریح شده باشد انجام شود و یا تحت شرایط خاصی از طرف مؤجر و یا مستأجر بطرفیت یکدیگر با تقدیم دادخواست انجام گردد.

فسخ قرارداد اجاره

قرارداد اجاره با انقضاء مدت اجاره به پایان میرسد مگر اینکه شرایط خاصی موجبات فسخ آنرا فراهم آورد که از آن جمله اینکه مؤجر به تعهدات مندرج در اجاره نامه عمل ننماید و یا عیوبی در مورد اجاره موجود بوده که از مستأجر پنهان شده و یا به اطلاع وی نرسیده باشد و با مستأجر مورد اجاره را در غیر آنچه که در اجاره نامه آمده و مورد توافق مؤجر بوده استفاده نماید که از موجبات فسخ پیش از موعد است.

انواع روش های پرداخت اجاره بها

پرداخت اجاره بها براساس توافقی است که بین مؤجر با مستأجر صورت گرفته و معمولاً در متن اجاره نامه مشخص و تصریح شده است و می تواند بصورت نقدی در قبال دریافت رسید از مؤجر و یا واریز به حساب مشخصی که مؤجر به مستأجر معرفی نموده و بصورت روزانه، ماهانه و یا سالیانه صورت پذیرد.

کارشناسان رسمی دادگستری تهران - ارزیابی ملک توسط کارشناس رسمی دادگستری

تفاوت اجاره بهای معوقه و اجرت المثل ایام تصرف

تفاوت اجاره بهای معوقه و اجرت المثل ایام تصرف در این است که در دعوای اجاره بهای معوقه قرارداد اجاره ای که فیما بین دو طرف یعنی مؤجر و مستأجر تنظیم گردیده و بهای اجاره در آن مشخص شده و طریقه پرداخت آن نیز تصریح گردیده است و مستأجر اجاره بها را به مؤجر پرداخت نکرده باشد ولی اجرت المثل ایام تصرف زمانی مطرح میشود که قراردادی موجود نیست و یا مدت آن به اتمام رسیده و مستأجر از تحویل مورد اجاره امتناع ورزیده و یا تصرفات وی غاصبانه و بدون اذن و موافق مؤجر بوده است.

اجرت المسمی 

اجرت المسمی همچنان که از نام آن پیدا و مشهود است به معنای اجرت یا اجاره ای است که تعیین گردیده و اصطلاحاً اسمی بر آن نهاده شده است یعنی توسط مؤجر و مستأجر تعیین و در متن اجاره نامه نامبرده شده است و همان مبلغی است که طرفین بر آن توافق کرده اند.

دعاوی تخلیه و تحویل عین مستأجره چگونه مطرح می شود؟

دعاوی تخلیه و تحویل عین مستأجره در قالب دادخواست حقوقی مطرح می شود که می تواند به عللی من جمله انقضای مدت اجاره و یا نیاز شخصی و یا تصرفات غیرقانونی از جانب مؤجر و به طرفیت مستأجر یا متصرف مطرح گردد.

اجور معوقه ملک مسکونی

در قرارداد اجاره اماکن مسکونی میزان اجاره بهای ماهیانه مشخص میشود که مستأجر متعهد میشود در ابتدا و یا انتهای هر ماه مبلغ مورد نظر را به مالک و مؤجر پرداخت نماید.

چنانچه مستأجر به تعهد پرداخت اجـور ماهیانـه عمـل ننمایـد و اجور به تعویـق بیفـتد مالـک مـیتواند با تقدیـم دادخواست به مرجع قضائی مطالبه اجور معوقه را درخواست نماید و غالباً اجاره نامه ها در صورت تعویـق پرداخت اجور از طرف مستأجر برای مالـک حق فسـخ اجاره نـامه پیش بینی میشود که مالک میتواند برای فسخ اجاره نامه و تخلیه مستأجر به مرجع قضائی مراجعه نماید.

زمانیکه در طول مدت اجاره، مستأجر از پرداخت اجاره بهای ماهیانه استنکاف ورزد، مؤجر می تواند با مراجعه به دادگاه عمومی حقوقی یا شورای حل اختلاف نسبت به مطالبه اجور معوقه اقدام نماید.

اگر جمع اجاره بها پرداخت نشده کمتر از بیست میلیون تومان باشد موضوع در صلاحیت شواری حل اختلاف و اگر بیش از آن مبلغ باشد در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی می باشد و پس از صدور حکم به پرداخت اجور معوقه، مؤجر می تواند این میزان بدهی را از مبلغ ودیعه ملک کسر نماید یا اینکه نسبت به توقیف اموال مستأجر اقدام نماید.

همچنین در صورت عدم پرداخت اجاره بها مؤجر با توجه به ماده ۴۹۶ قانون مدنی می تواند ادعای فسخ قرارداد را نیز مطرح نماید..

لازم به ذکر است اجاره تعیین شده مابین طرفین فقط تا پایان مدت اجاره معتبر است و پس از پایان مدت (اگر توافقی نباشد) در صورتیکه تصرف ملک توسط مستأجر ادامه داشته باشد مؤجر باید ادعای اجرت المثل ایام تصرف را مطرح نماید.

کارشناسان رسمی دادگستری تهران - ارزیابی ملک توسط کارشناس رسمی دادگستری

در صورتی که برای پرداخت اجاره بها، مستاجر چک صادر نموده باشد باید در موعد مقرر وجه مقرر در متن چک را در بانک تأمین نماید و اگر چکی که برای اجاره بها صادر گردیده منجربه صدور گواهی عدم پرداخت گردد (برگشت بخورد)، موجر میتواند به استناد تخلف مستاجر از پرداخت اجاره بها قرارداد اجاره را فسخ نماید یا اینکه مبلغ مندرج در چک را مطالبه نماید.

-اجور معوقه چون منشأ قراردادی دارد از لحاظ صلاحیت دادگاه برای طرح دعوی، در دادگاهی قابل طرح می باشد که خوانده یا مستأجر در حوزه ی آن اقامت دارد یا قرار داد در آنجا منعقد گردیده است .

پرداخت اجاره بها از سوی مستأجر در هر صورتی ضرورت دارد و چنانچه مستأجر نمیتواند از مورد اجاره استفاده نماید یا مورد اجاره تلف شده است باید مراتب را به اطلاع موجر برسانددر این صورت قرار داد منحل می گردد.

اجرت المثل | اجرت المسمی | تعیین اجاره بها توسط کارشناس رسمی دادگستری | تعیین اجاره بهاء | تعیین اجاره‌بها و اجرت‌المثل و حق الامتیاز در امور تخصصی مربوط | تعیین اجرت المثل دوران تصرف

دیدگاه خود را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.پر کردن فیلدهای نشانه‌گذاری شده‌ با * ضروری می‌باشد.

برچسب‌ها
Dispute resolution between the employer and the contractor by an official judicial expert آزمون کانون کارشناسان آزمون کانون کارشناسان 1400 آزمون کانون کارشناسان بهمن 1400 ارزیابی املاک ارزیابی املاک، کارخانجات، زمین، فروشگاه، برج، ویلا ارزیابی اموال منقول ارزیابی اموال منقول و لوازم خانگی و اداری توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی سرقفلی ارزیابی لوازم خانگی و اداری ارزیابی لوازم خانگی و اداری و اموال منقول توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی ملک ارزیابی ملک تجاری ارزیابی ملک تهران ارزیابی ملک توسط کارشناس ارزیابی ملک توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی ملک توسط کارشناس رسمی دادگستری در تهران ارزیابی ملک توسط کارشناس رسمی دادگستری در منطقه یک تهران ارزیابی کارخانجات امیرامیدی امیر امیدی بتن تامین دلیل توسط کارشناس رسمی دادگستری تجاری تمکن مالی تمکن مالی مهاجرت تمکن مالی مهاجرت به کانادا درخواست کارشناسی ملک راضیه ارمغانی سرقفلی صنعتی فرم درخواست ارزیابی ملک قرارداد قرارداد پیمانکاری مشاوره حقوقی مهندسی عمران نمونه گزارش ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری پیمانکار پیمانکاری کارشناس رسمی دادگستری کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی ملک کارگاه کمیسیون ماده 5 گزارش ارزیابی اموال منقول گزارش ارزیابی لوازم خانگی و اداری
Call Now Buttonبا ما تماس بگیرید