تلفن: ۰۹۱۹۹۷۷۴۲۰۲

آدرس : تهران – مجیدیه جنوبی

کانون کارشناسان رسمی دادگستری
خانه‌قانون ثبت اسناد و املاکآشنایی با انواع سند مالکیت
آشنایی با انواع سند مالکیت

آشنایی با انواع سند مالکیت

آشنایی با انواع سند مالکیت

انواع سند مالکیت را می‌توان با اصطلاحات زیر به اختصار مشخص کرد:

-سندمشاع: سند بخشی از ملک شش دانگ مشترک است(مالکین در هر ذره مشترک‌اند).

-سند مفروز: مربوط به کل ملک شش دانگ با حدود مشخص شده است.

-سند بنیادی (مصادره‌ای): سابقه مصادره برای ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و بنیاد مستضعفان و غیره را دارد.

-سند اعیان: برای ساختمان و هر احداثاتی که روی زمین (عرصه) است.

-سند عرصه: فقط برای زمین است (احتمالا زویئ وقفی است و اعیان نیز دارد).

-سند وقفی: اکثرا عرصه یا اعیان آن وقف است و اجاره می‌دهند.

-سند ورثه‌ای: بعد فوت مالک برای ورثه مطابق برگه انحصار وراثت، سند نگرفته‌اند فراهم نباشد. مثلا خریدار پول کافی ندارد یا فروشنده مفاصا(تسویه) حساب شهرداری و دارایی و غیره را باید انجام بدهد و سپس در ظرف زمان و مکان مشخص در دفتر اسناد رسمی حضور یابد و یا شرایط معین معامله را انجام دهند، تنطیم می‌شود ( دراختلاف محتمل، حکم دادگاه برای الزام (اجبار) به تنظیم سند مالکیت صادر می‌شود).

-مبایعه نامه: سند رسمی و قراردادی (بیع) کتبی است که طی آن بیع (خرید و فروش) انجام شده است و مالی به دیگری در قبال بها یا عوض به خریدار یا بایع فروخته شده است، که دارای وجه التزام و جریمه در خلف وعده است و در بروز اختلاف در تنظیم سند، دلیل مالکیت نیست تا با ارائه آن و مدارک تصرف و غیره و حکم دادگاه (در اختلاف حکم دادگاه برای الزام به تحویل ملک صادر می‌شود و از قولنامه قویتر است و با اخذ کد رهگیری است تا ملک به دو نفر فروخته نشود).

-سند المثنی: در صورت مفقودی، سرقت، تخریب یا آتش سوزی، سند جایگزین صادر می‌شود.

-سند طلق (آزاد یا تام یا مطلق): یعنی مطابق سند در آن آپارتمان یا ملک، هم در آن صاحب زمین و هم اعیان هستید و زمین وقفی نیست و مالک دیگری نیز ندارد (و اگر در سند تک برگی در عنوان “نوع ملک” قید نشود یا خط تیره باشد، یعنی فقط مالک اعیان هستید و قسمت نوع و میزان مالکیت و وضعیت خاص و ملاحظات بدقت بایستی کنترل شود شاید بنا طلق و زمین وقف باشد، که طلق و وقف قید می‌شود یا چند دانک ملک طلق و بقیه وقف باشد)، در طلق مالک فقط با تصمیم خود، ملک را مطابق ضوابط انتقال یا آباد می‌کند.

-سند معارض: برای تمام یا بخشی از ملک یا تمام حقوق ارتفاقی، دو بار سند مالکیت صادر شده باشد.

-سند مجعول: سند به شکل مادی یا معنوی جعل شده باشد.

-سند شورایی: سند عادی که شورای محلی مهر کرده باشد.

-سند ۱۴۷ ای*: منظور ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت است، بدلیل موانع قانونی تنظیم سند برای اعیان و اراضی خاص، مالک و متصرفین با توافق قولنامه‌ها، از اداره ثبت تقاضای صدور سند کرده‌اند و طی تشریفات و شرایطی، سند صادر شده است.

-سند ذمه‌ای: سند حاکی از تعهد مدیون به پرداخت وجه نقد یا تحویل جنس ویا تعهد به فعل معین که در اصطلاحات ثبتی در معنی مقابل اسناد مربوط به معاملات با حق استرداد یا شرطی بکار می‌رود.

-سند اجرای ثبت: سندی که توسط اجرای ثبت توقیف شده ویا انتقال داده شود.

-سند انتقال اجرایی: بعد از مزایده مال مورد مزایده به موجب سند رسمی به برنده مزایده و یا بستانکار منتقل می‌شود که به آن سند انتقال اجرایی می‌گویند.

-سند رهنی: سند رسمی که متضمن عقد رهن باشد و بیشتر در رهن غیرمنقول به‌کار میرود.

-سند شرطی: سند رسمی که متضمن بیع شرط کرده باشد که بایع، ثمن را که وجه نقد است در موعد مقرر پرداخت نماید ویا شرط دیگری در آن لحاظ شده است.

مقالات مرتبط

دیدگاه خود را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.پر کردن فیلدهای نشانه‌گذاری شده‌ با * ضروری می‌باشد.