موبایل: ۰۹۱۲۵۳۶۳۸۶۴

آدرس : تهران – مجیدیه جنوبی – خیابان کرمان شمالی

کانون کارشناسان رسمی دادگستری

مشاهده‌ی دسته : مشاوره حقوقی

خانهدسته بندی مشاوره حقوقی
اظهارنامه قضایی یعنی چی؟

اظهارنامه قضایی یعنی چی؟

اصطلاح اظهارنامه قضایی یعنی چی؟ چه وقتی باید اظهارنامه قضایی بنویسیم؟ ” هرکس می تواند حق خود را به وسیله اظهارنامه از دیگری مطالبه نماید “ اظهارنامه…
مبایعه نامه (بیع نامه) چیست؟

مبایعه نامه (بیع نامه) چیست؟

بیع نامه یا مبایعه نامه ورقه‌ای است که شرایط بیع در آن قید شده و به امضاء و تایید طرفین خریدار و فروشنده می‌رسد. سندی که در آن عاقدی تعهد فروش عین معینی را که مالک آن است در آینده معلوم و در برابر ثمن معلوم می‌کند. در قرارداد بیع اگر متعهد به تعهد خود عمل نکند می‌توان ایشان را ملزم به تسلیم مبیع یا ثمن کرد. (عنوان خواسته)
اعتراض به نظریه کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی ملک

اعتراض به نظریه کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی ملک

اعتراض به ارزیابی ملک اعتراض به نظریه کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی ملک ارزیابی ملک توسط کارشناس یکی از مواردی که طرفین پرونده در پی رسیدگی دادگاه یا اجرای ثبت با آن مواجه هستند ارزیابی ملک توسط کارشناسان دادگستری جهت توقیف ملک برای پرداخت طلب بستانکاران است. از جمله عوامل مهم در تعیین قیمت ملک ارزش عرصه (زمین) آن است چرا که زمین مرغوب اعیان قابل قبولی را پدید می آورد و به دنبال اعیان مناسب، ارزش افزوده برای عرصه ایجاد می گردد. بنابراین ارزش عرصه تابع پارامترها و عواملی است که تأثیرگذارترین آنها به شرح ذیل است و پس از تحقیق و ترجیحآٌ با استعلام از منابع معتبر محلی، قیمت گذاری می شود. اندازه ملک و بخصوص طول ضلع متصل به معبر (بر ملک) کاربری ملک چرا که برحسب نوع کاربری، ارزش آن متغیر است عرض معبر و تعداد گذرهای مجاور ملک (چند بر بودن ملک) موقعیت ملک نسبت به معابر و جهات اربعه امکان تغییر کاربری ملک توسط کمیسیون های مربوطه موقعیت استقرار و منطقه ای ملک و به طور کلی آیا اینکه ملک داخل محدوده شهرها هست که براساس قانون تعاریف ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 1362 و محدوده شهرک بر مبنای مصوبه مراجع قانونی انجام می شود و یا ملک خارج از محدوده می باشد و اولین قدم، احراز مالکیت و اطمینان از مطابقت مشخصات ثبتی ملک یا مشخصات محل معرفی شده توسط متقاضی است و اهمیت مورد مذکور بیشتر در املاک خارج از محدوده است چرا که معمولاً فاقد عوامل کنترل کننده نظیر پروانه یا پایان کار و یا حتی ملک همجوار داری سند مالکیت رسمی، جهت مطابقت پلاک ثبتی املاک مجاور می باشند. بررسی قرارگیری احتمالی ملک در مسیرهای طرحهای عمرانی (میزان عقب نشینی و اصلاحی احتمالی) ارزیابی ملک با توجه به قانون اجرای احکام مواد 73 الی 76 و 110 الی 112 از قانون اجرای احکام مدنی به ارزیابی اموال توقیف شده اختصاص یافته است که در ذیل به برخی از آنها اشاره می گردد: ماده 73 قانون اجرای احکام مدنی ارزیابی اموال منقول حین توقیف به عمل می آید و در صورت اموال درج می شود. قیمت اموال را محکوم له و محکوم علیه به تراضی تعیین می نمایند و هر گاه طرفین حین توقیف حاضر نباشند یا حاضر بوده و در تعیین قیمت تراضی ننمایند ارزیاب معین می شود. مطابق ماده 74 قانون فوق نیز ارزیاب به تراضی طرفین معین می شود. در صورت عدم تراضی یا عدم حضور محکوم علیه دادورز (مأمور اجرا) از بین کارشناسان رسمی و در صورت نبودن کارشناس رسمی از بین اشخاص معتمد و خبره ارزیاب معین می کند و هر گاه در حین توقیف به ارزیاب دسترسی نباشد قیمتی که محکوم له تعیین کرده برای توقیف مال ملاک عمل خواهد بود. در این صورت دادورز (مأمور اجرا) به قید فوریت نسبت به تعیین ارزیاب و تقویم مال اقدام خواهد کرد. ارزیابی اموال غیرمنقول نیز مطابق ماده 110 به ترتیب مقرر در مواد 73 الی 76 قانون اجرای احکام مدنی به عمل خواهد آمد. اعتراض به ارزیابی مطابق ماده 75 قانون اجرای احکام مدنی قسمت اجرا ارزیابی ملک را بلافاصله به طرفین ابلاغ می کند و هر یک از طرفین می تواند ظرف 3 روز از تاریخ ابلاغ ارزیابی به نظریه ارزیاب اعتراض نماید. این اعتراض در دادگاهی که حکم به وسیله آن اجرا می شود مورد رسیدگی قرار می گیرد و در صورت ضرورت با تجدید ارزیابی قیمت مال معین می شود. تشخیص دادگاه در این مورد قطعی است.
تامین دلیل یعنی چی؟ چرا تامین دلیل می‌کنیم؟

تامین دلیل یعنی چی؟ چرا تامین دلیل می‌کنیم؟

تامین دلیل یعنی چی؟ چرا تامین دلیل می‌کنیم؟ به موجب ماده 149 قانون مدنی در مواردی که افراد ذینفع تشخصی دهند که در آینده استفاده از دلایل مدارک دعاوی از قبیل تحقیق محلی کسب اطلاع از مطلعین و استعلام نظر کارشناسان می‌تواند در طرح دعوی موثر باشد و یا ممکن است اثرات موجود از بین برود، می‌تواند از دادگاه تقاضای تامین دلیل کند. گاهی به دلایل مختلف از جمله اطاله دادرسی‌ها دسترسی به دلایل غیرممکن می‌شود که مقصود از تامین دلیل در این موارد تنها ملاحظه و صورت برداری شکلی از دلایل به قدری که خواسته شده برای استفاده بعدی (مهاجرت شهود و عدم دسترسی به آن‌ها و...) است. برای ثبت شرایطی که ممکن است با گذشت زمان تغییر کند یا کلا از بین رود و تمام جزئیات با دقت کافی قید می‌شود. مانند ایجاد ترک یا ریزش ملک در گود و ساخت و ساز همسایه. نکات مهم درجه درج در گزارش تامین دلیل: 1) زمان بازدید از محل اهمیت زیادی دارد 2) مشخصات دقیق طرفین 3) نوع مصالح بکار رفته (برای هرجز به تفکیک)، نوع سازه، سقف، دیوار، نما، نازک کاری 4) موضوع تامین دلیل و نوع خسارت 5) محل و آدرس (کشیدن کروکی) و برداشت 6) ابعاد، هندسه و مقادیر خسارت 7) عکس و فیلم (مستندات) موارد درخواست تامین دلیل: -قبل از وقوع حادثه -بعد از وقوع حادثه منجر به خرابی که نیاز فوری به تعمیر و ترمیم دارد
Call Now Buttonبا ما تماس بگیرید