موبایل: ۰۹۱۲۵۳۶۳۸۶۴

آدرس : تهران – مجیدیه جنوبی – خیابان کرمان شمالی

کانون کارشناسان رسمی دادگستری

مشاهده‌ی دسته : ارزیابی اموال منقول

خانهدسته بندی ارزیابی اموال منقول
ارزیابی اموال منقول مسئولیت محدود به خاص

ارزیابی اموال منقول جهت تبدیل شرکت از مسئولیت محدود به خاص

ارزیابی اموال منقول تبدیل شرکت از سهامی محدود به خاص خرید ، فروش ، اثبات ارزش اموال منقول ، سندیت جهت ثبت در دفاتر مالی و حسابداری ، امور مالی ، دارایی و مالیاتی ، تجدید ارزیابی دارایی ها جهت ثبت افزایش سرمایه شرکت ها ، محاسبه ارزش دفتری و هزینه استهلاک ، ارزیابی املاک و اموال جهت تبدیل شرکت با مسئولیت محدود به شرکت سهامی خاص  ، … توسط کارشناس رسمی دادگستری با صلاحیت مربوطه انجام می گیرد.
کارشناس رسمی دادگستری | ارزیابی اموال منقول | اموال اداری

کارشناس رسمی دادگستری | ارزیابی اموال منقول | اموال اداری

کارشناس رسمی دادگستری | ارزیابی اموال منقول | اموال اداری کارشناس رسمی دادگستری | ارزیابی اموال منقول | اموال اداری کارشناسی و ارزيابي و تعيين ارزش لوازم و دستگاههاي خانگي ارزيابي رسمی و تعيين قیمت لوازم و دستگاههاي اداري ارزيابي و تعيين ارزش رسمی قطعات لوازم و دستگاههاي اداري ارزيابي و تعيين قیمت قطعات لوازم و دستگاههاي خانگي بررسي و کارشناسی دلايل از كارافتادگي و خرابي لوازم و دستگاههاي خانگي و اداري بررسي و کارشناسی رسمی و تعيين خسارت وارده به لوازم و دستگاههاي خانگي و اداري ارزيابي كيفي و فني لوازم و دستگاههاي خانگي و اداري ارائه خدمات مشاوره اي در زمينه تامين و استقرار سيستم تعمير و نگهداري انواع لوازم و دستگاههاي خانگي و اداري محاسبه استهلاك و ذخيره كاهش ارزش لوازم و دستگاههاي خانگي واداری موال منقول و غیرمنقول اموال در علم حقوق به دو دسته کلی تقسیم می­شوند: اموال منقول و اموال غیرمنقول. اموال منقول منقول از نظر لغوی؛ به معنای قابل حمل، دارایی منقول، انتقال­یافته، برداشته­شده، به کار رفته است. در قانون مدنی اموال منقول به اشیایی که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد بدون اینکه به خود یا محل آن خرابی وارد آید، گفته شده است؛ مانند اثاثیه منزل، ماشین، کشتی، بخاری، کولر و غیره. اموال منقول را ميتوان به دو دسته تقسيم نمود. اموال منقول ذاتي و اموال در حكم منقول. الف ـ اموال منقول ذاتي : اموالي است كه قابل حس و لمس و قابل نقل باشد. البته ممكن است قانونگذار بنا به ملاحظاتي و مصالحي در پاره‌اي موارد احكام غيرمنقول را بر اين اموال بار نمايد. ب ـ اموال در حكم منقول و يا اموالي كه به تابعيت از اموال منقول، منقول تلقي ميشود : شامل حقوق و منافعي است كه موضوع و متعلق آن منقول باشد. ماده 20 كليه ديون را از حيث صلاحيت محاكم در حكم منقول دانسته است اينگونه اموال را ميتوان شامل انواع زير دانست: 1ـ حقوقي كه موضوع آن وجه نقد يا اشياء منقول باشد (مانند حق وثيقه) 2ـ حق انتفاع از اموال منقول 3ـدعاوي راجع به استرداد حق مالكيت يا حق انتفاع در مورد اموال منقول 4ـ حق مخترع يا مولف نسبت به اختراع يا تاليف خود(حقوق معنوي) 5ـ حقوق افراد در شركتها در رابطه با سهام شركت. اموال غیرمنقول اموال غیرمنقول در لغت به معنای غیرقابل حمل است و این معنا با مباحث حقوقی مناسبت دارد. لذا قانون­گذار: «اموالی را که نتوان از محلی به محل دیگر نقل نمود، اعم از اینکه اسقترار آن­ها ذاتی باشد، یا به واسطه عمل انسان، به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود» غیرمنقول شمرده است. … بنابراين در تقسيم بندي حاضر موارد زير قابل تميز مي‌باشد: اول ـ اموالي كه ذاتاً غيرمنقول هستند : نظير زمين كه شامل اعماق و آنچه در آنست ميشود. از قبيل معدن و سنگ و خاك البته چيزي كه در سطح يا اعماق زمين وجود دارد تا هنگامي غيرمنقول محسوب است كه از آن جدا نشده باشد. بنابراين موادي كه از زمين استخراج مي‌شوند، پس از جداشدن از زمين منقول به شمار مي‌آيند. دوم ـ اموالي كه بواسطه عمل انسان غيرمنقول است: اينگونه اموال ذاتاً منقول بوده لكن مستقيماً يا بطور غيرمستقيم بنحوي به زمين الصاق و يا متصل شده كه نقل آن ميسر نيست مگر با ايجاد خرابي در خود مال و يا زمين در قانون مدني موارد اشاره حصري نيستند. 1ـ ابنيه 2ـ آسياي منصوب در بنا 3ـ لوله‌ها كه براي جريان آب يا مقاصد ديگر در زمين يا بنا بكار رفته باشد. 4ـ آئينه و پرده نقاشي و مجسمه و امثال آنها 5ـ ثمره و حاصل مادام كه چيده يا درو نشده است غيرمنقول است 6ـ اشجار ـ شاخه ـ نهال ـ قلمه كه در حكم حاصل و ثمره است. مادام كه بريده يا كنده نشده است غيرمنقول است. در موضوع ثمره و حاصل مساله زماني مطرح مي‌شود كه در زمان اتصال به زمين مورد معامله قرار گيرد تشخيص نوع مال داراي آثار حقوقي زير مي‌باشد: اولاً اموال غيرمنقول اتباع خارجي در ايران مشمول حكم مقرر در ماده 8 قانون مدني است. ثانياً توقيف اموال غيرمنقول تابع تشريفات خاص مي‌باشد. ثالثاً تشخيص صلاحيت دادگاهها رابعاً مدت مرور زمان كه اصولاً در موارد اموال غيرمنقول موسع مي‌باشد. ظاهر مادتين 15 و 16 قانون مدني حاكي از غيرمنقول بودن ثمره و حاصل مورد معامله در زمان اتصال به زمين است. لكن چنانچه قصد و تراضي متعاملين در نظر گرفته شود حداقل بايستي در مورد مشتري منقول تلقي شود غالب صاحب نظران ثمره و حاصل را منقول مي‌دانند. سوم ـ اموال درحكم غيرمنقول : اموالي هستند كه قانونگذار بنا به ملاحظاتي احكام راجع به اموال غيرمنقول را در مورد آن مقرر داشته است. ماده 17 قانون مدني با قيد 2 شرط پاره‌اي اموال منقول ذاتي را به لحاظ اختصاص يافتن به عمل زراعت در حكم غيرمنقول دانسته است دو شرط عبارتست از: 1ـ ذاتاً منقول باشد 2ـ بايد مالك آن را به عمل زراعت يا آبياري اختصاص داده باشد پس اگر تراكتوري، هم براي هموار كردن راه و هم براي شخم زدن به كار رود، نمي‌توان آن را در حكم غيرمنقول دانست. چهارم ـ اموال غيرمنقول تبعي : اموالي كه به تابعيت غيرمنقول، غيرمنقول تلقي ميشوند شامل پاره‌اي حقوق و منافع ميباشد. گرچه اين دسته از آنجا كه غالباً جزء منافع محسوب و بدين لحاظ ملموس و قابل رؤيت نيستند نبايستي در تقسيم‌بندي داخل شوند لكن از نظر فايده عملي و به منظور تعيين تكليف دادرس، مقنن صراحتاً آن را ذكر نموده است. از مصاديق اين نوع اموال به سه مورد در ماده 18 قانون مدني اشاره شده است: 1ـ حق انتفاع از اشيا غيرمنقول مانند حق عمري و سكني 2ـ حق ارتفاق نسبت به ملك غير مانند حق عبور و حق مجري 3ـ دعاوي راجع به اموال غيرمنقول از قبيل تقاضاي خلع يد و منبع و بطلان و عدم نفوذ امثال آن در مورد دعاوي راجع به غيرمنقول كه در ماده 18 قانون مدني به آن اشاره شده است بايد توجه داشت كه تشخيص اينگونه دعاوي در پاره‌اي موارد مواجه با اشكال ميشود لذا دادرس لازم و ضروري است نظر مقنن را استنباط نمايد. مثلاً در ماده 205 قانون مدني مال الاجاره عين مستاجره را از حيث صلاحيت حاكم در حكم غيرمنقول دانسته. در موارد اجرت المثل املاك كه دعوي ناشي از حق مالكيت است صراحت ندارد.
ارزیابی اموال منقول در قانون اجرای احکام مدنی

ارزیابی اموال منقول در قانون اجرای احکام مدنی

ارزیابی اموال منقول در قانون اجرای احکام مدنی ارزیابی اموال منقول ‌ماده ۷۳ ارزیابی اموال منقول حین توقیف به عمل می‌آید و در صورت اموال درج می‌شود قیمت اموال را محکوم‌له و محکوم‌علیه به تراضی‌تعیین می‌نمایند و هر‌گاه طرفین حین توقیف حاضر نباشند یا حاضر بوده و در تعیین قیمت تراضی ننمایند ارزیاب معین می‌شود. ‌ماده ۷۴ ارزیاب به تراضی طرفین معین می‌شود. در صورت عدم تراضی یا عدم حضور محکوم‌علیه دادورز (‌مامور اجرا) از بین کار‌شناسان رسمی‌و در صورت نبودن کار‌شناس رسمی از بین اشخاص معتمد و خبره ارزیاب معین می‌کند و هر‌گاه در حین توقیف به ارزیاب دسترسی نباشد قیمتی که‌محکوم‌له تعیین کرده برای توقیف مال ملاک عمل قرار خواهد بود. در این صورت دادورز (‌مامور اجرا) به قید فوریت نسبت به تعیین ارزیاب و تقویم‌مال اقدام خواهد کرد. ‌ماده ۷۵ قسمت اجرا ارزیابی را بلافاصله به طرفین ابلاغ می‌نماید. هر یک از طرفین می‌تواند ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ ارزیابی به نظریه ارزیاب‌اعتراض نماید، این اعتراض در دادگاهی که حکم به وسیله آن اجرا می‌شود، مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و در صورت ضرورت با تجدید ارزیابی قیمت‌مال معین می‌شود، تشخیص دادگاه در این مورد قطعی است. ‌ماده ۷۶ حق‌الزحمه ارزیاب با در نظر گرفتن کمیت و کیفیت و ارزش کار به وسیله دادورز (‌مامور اجرا) معین می‌گردد و پرداخت آن به عهده‌محکوم‌علیه است. هر‌گاه نسبت به میزان حق‌الزحمه اعتراضی باشد دادگاه در این مورد تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد کرد. ‌هر‌گاه محکوم‌علیه از پرداخت حق‌الزحمه ارزیاب امتناع نماید محکوم‌له می‌تواند آن را بپردازد. در این صورت دادورز (‌مامور اجرا) وجه مزبور را ضمن‌اجرای حکم از محکوم‌علیه وصول و به محکوم‌له خواهد داد. پرداخت حق‌الزحمه در مورد ماده قبل به عهده معترض است و اگر ظرف سه روز از تاریخ‌ابلاغ اخطار نپردازد به اعتراض او ترتیب اثر داده نخواهد شد.
کارشناس رسمی دادگستری لوازم خانگی و اداری در تهران

کارشناس رسمی دادگستری لوازم خانگی و اداری در تهران

کارشناس رسمی دادگستری لوازم خانگی و اداری در تهران کارشناس رسمی دادگستری لوازم خانگی و اداری کارشناس رسمی دادگستری لوازم‌خانگی و اداری، ازنظر صلاحیت در گروه تخصصی اموال منقول قرارگرفته که به جهت وسعت گستره سطح پوشش و تنوع اقلام و موارد کاری حائز اهمیت بسیاری است، از طرفی تخصص‌های متنوع در این گروه به فراخور کار در بسیاری موارد موردنیاز متقاضیان است، کارشناس، پس از اخذ پروانه فعالیت حرفه‌ای به‌عنوان کارشناس رسمی نیز در عناوین حوزه فعالیت بایستی صلاحیت‌های مربوطه را اخذ نماید. لوازم‌خانگی و اداری امروزه در زندگی و محیط کار همه افراد وابستگی‌های زیادی را ایجاد نموده‌اند، سیر تحول برخورداری از کیفیت زندگی بهتر و استفاده و بهره‌مندی از تجهیزات و وسایل خانگی با سرعت روزافزونی در حال افزایش است، تنوع و کثرت لوازم خانگی و اداری و استفاده از مارکها و برندهای متعدد و متنوع اظهارنظر کارشناسی در این بخش را مشکل و سخت نموده است. کارشناس رسمی دادگستری با داشتن صلاحیت مربوط به هریک از بخشهایی که اظهارنظر کارشناسی می نماید، لازم است با جدیدترین مارکهای لوازم خانگی، سیستم و تکنولوژی بکار رفته در آنها، عمر مفید و همچنین فرآیند و نحوه ارزش گذاری و ارزیابی لوازم خانگی و اداری را آشنایی و تسلط داشته باشد. بیشترین مورد کاری و پرونده هایی که نیاز به اظهارنظر کارشناسی توسط کارشناس رسمی دادگستری دارد، موضوع ارزیابی هریک از این وسایل است، بمنظور تهیه صورتهای مالی و تقویم داراییهای شرکتها یکی از مواردی که بایستی توسط کارشناسان رسمی مورد ارزیابی قرار گیرد، ارزش لوازم اداری مورد استفاده است، تعیین ارزش میز، صندلی، کامپیوتر، پرینتر، دستگاه فتوکپی، اسکنر و …. که بیشترین تعداد از لوازم اداری در شرکتها را شامل می شود، جزو اقلامی است که لازم است پس از لحاظ استهلاک و امر مفید برای لوازم مستعمل توسط کارشناس رسمی مورد ارزیابی قرار گیرند، در خصوص لوازم خانگی نیز همین امر جاری است، در پرونده های اختلافات خانگی و یا در هنگام تعیین میزان سهم الارث، یکی از مواردی که لازم است توسط کارشناسان دارای صلاحت مورد ارزیابی و تقویم قرار گیرند ارزش داراییهای منقول که بخش ثابت آنها همواره لوازم و اثاثیه منزل و خانگی است می باشد. همچنین مانند اکثر رشته های دیگر کارشناسی تعیین اجرت المثل نیز مورد درخواست است، اجرت المثل جهیزیه و لوازم خانگی و اداری نیز از صلاحیتهای کارشناس رسمی دادگستری لوازم خانگی می باشد. تعیین میزان خسارت در لوازم اداری و خانگی از موضوعات پرتنش و با تعدد زیاد است، همواره شاهد هستیم که برآورد میزان خسارت در این بخش به جهت ارزش متنوع و تکثّر برندها و مارکهای این لوازم بسهولت امکان پذیر نیست، در پرونده هایی که لوازم خانگی و اداری توسط شرکتهای بیمه در مقابل حوادث بیمه شده اند، در صورت بروز خسارت از جمله مواردی است که در اکثر مواقع به اعلام نظر کارشناس رسمی دادگستری منجر می گردد. عناوین و شرح صلاحیت و کارشناس رسمی دادگستری لوازم‌خانگی و اداری ذیلاً آورده شده است، شرکت آرمان سنجش با سنجش و گزینش‌های تخصصی از بین کارشناسان این رشته، همکارانی را با شرایط و سوابق بسیار درخشان و عالی به‌عنوان همکار جذب نموده است و در کلیه پروژه‌ها و مواردی که نیاز به اظهارنظر کارشناسی در حوزه‌های تخصصی این رشته باشد، آماده ارائه خدمات به شخصیت‌های حقیقی و حقوقی متقاضی می‌باشد. ارزیابی لوازم اداری ارزیابی لوازم‌خانگی تحریر ترکه و تقسیم سهم‌الارث لوازم‌خانگی و اداری تعیین اجرت‌المثل جهیزیه تعیین اجرت‌المثل لوازم‌خانگی و اداری تعیین میزان خسارت در لوازم‌خانگی و اداری جهت هماهنگی کارشناسی لوازم خانگی و اداری با شماره 09199774202 هماهنگی لازم را انجام دهید
بررسی ۱۰ صندلی ارزان، زیبا و با کیفیت در بازار

بررسی ۱۰ صندلی ارزان، زیبا و با کیفیت در بازار

بهترین صندلی ها با قیمت مناسب بازدید کننده محترم باید توجه داشته باشد که ممکن است بعضی از محصولات موجود در این پست به مرور زمان به دلیل مواردی نظیر ناموجود شدن آن در بازار، پایان تولید محصول و یا منقضی شدن تاریخ تولید، در فروشگاه تامین کننده ناموجود شود. در صورت پیش‌آمد چنین موضوعی، شما می‌توانید به محصولات مشابه رجوع کنید. صندلی‌های تکی در هر محیطی کاربرد دارند و گاهی به کار راه انداز ترین وسیله‌ی موجود در یک محیط تبدیل می‌شوند. این صندلی‌ها از جنس‌های مختلف مثل چوب و فلز ساخته شده‌اند و طرح‌های متنوعی دارند. بعضی بدون تکیه‌گاه تولید شده‌اند و شما می‌توانید از آن به عنوان چهارپایه استفاده کرده و روی آن بایستید یا به عنوان پایه زیر گلدان نیز استفاده کنید. بعضی تکیه‌گاه دارند و در هر قسمت از خانه یا محل کار مورد استفاده قرار می‌گیرند. بعضی دیگر نیز مناسب برای قرار گرفتن در کنار میز اپن آشپزخانه یا جلوی میز آرایش هستند و ظاهر و فرم خاص و زیبایی دارند. نوشته های مشابه بهترین لوازم دکوراسیون منزل ۱۰ وسیله برای ساخت یک گوشه‌‌ی دنج در منزل با کمترین هزینه فوریه 24, 2021 تتوی موقت ۶ مدل ابزار برای تتوی موقت بدن از پر فروش ترین های بازار فوریه 8, 2021 پرده لوکس و زیبا با قیمت مناسب ۱۰ مدل پرده با طرحهای زیبا در سایزهای مختلف برای خانه ژانویه 25, 2021 کدام میکروسکوپ اپتیکال را بخریم؟ معرفی ۴ مدل باکیفیت در بازار ژانویه 19, 2021 ما در این مطلب لیستی ده صندلی زیبا و با کیفیت اما با قیمتی ارزان که در حال حاضر در بازار موجود است تهیه کرده‌ایم. شما با مرور این لیست می‌توانید یک یا چند صندلی که نیاز شما را برطرف می‌کند بخرید بدون اینکه هزینه گزافی پرداخت کرده باشید. پس با هم به سراغ مرور لیست می‌رویم. صندلی چندمنظوره سالی وان مدل فرش ایرانی صندلی چندمنظوره سالی وان مدل فرش ایرانی مشاهده این محصول در دیجی کالا این صندلی با شکل کلی مکعب مستطیل ساخته شده و ارتفاع آن ۴۲ سانتیمتر است. جنس آن از MDF بوده و تمام بدنه آن به شکل فرش‌های ایرانی طراحی شده است. رنگ زمینه این صندلی قهوه‌ای است، قابلیت چرخش ندارد و به صورت یک باکس در محل مورد نظر قرار می‌گیرد. بخوانید: ۵ میز و صندلی مناسب کمپینگ و طبیعت گردی صندلی مدل کلاسیک صندلی مدل کلاسیک مشاهده این محصول در دیجی کالا صندلی چوبی تولید شده به سبک سنتی انگلیسی. ارتفاع این صندلی نیم متر است و در رنگ‌های عسلی و پتینه آبی تولید شده است.این صندلی پشتی ندارد و به واسطه نوع طراحی پایه‌هایش از استحکام بالایی برخوردار است پس به راحتی می‌توانید از آن به عنوان چهارپایه یا محلی برای قرار دادن گلدان نیز استفاده کنید. بخوانید: صندلی راک چیست؟ معرفی ۱۰ محصول پرفروش صندلی مدل gh صندلی مدل gh مشاهده این محصول در دیجی کالا صندلی بدون پشتی مناسب برای استفاده هنرجویان موسیقی. این صندلی به واسطه نداشتن پشتی ممکن است در استفاده طولانی مدت باعث خستگی پشت شود و به همین دلیل برای استفاده افرادی که با ساز کار می‌کنند یا برای پوشیدن کفش یا حتی به عنوان عسلی پیشنهاد می‌شود. جنس آن از چوب است و با یک لایه چرم مصنوعی پوشیده شده است. در قسمت نشیمن‌گاه این صندلی ابر و فوم به کار رفته و نرم و مناسب است. بخوانید: ۶ مدل صندلی راحتی کودک زیبا و باکیفیت در بازار صندلی مدل ch112 صندلی مدل ch112 مشاهده این محصول در دیجی کالا صندلی ساده تولید شده از چوب روسی که روی آن کهنه کاری و سوخته کاری انجام شده است. این صندلی با یک لایه پلی‌استر پوشش داده شده است و می‌توانید از آن بدون نگرانی در فضای باز استفاده کنید. این صندلی پشتی دارد اما بدون دسته است و تماما از چوب ساخته شده است. بخوانید: بهترین صندلی چرخان اداری در بازار صندلی مدل سهند کد S002 صندلی مدل سهند کد S002 مشاهده این محصول در دیجی کالا صندلی فلزی تولید شده با ظاهری ساده و کاربردی. چارچوب این صندلی از جنس فلز است و قسمت نشیمن‌گاه نرم بوده و با چرم مصنوعی روکش شده است. این صندلی دسته ندارد و به راحتی در هر محیطی قابل استفاده است. بخوانید: ۱۵ مدل صندلی اوپن برای آشپزخانه شما صندلی اپن مدل C-05 صندلی اپن مدل C-05 مشاهده این محصول در دیجی کالا صندلی مخصوص میز اپن آشپزخانه تولید در رنگ مشکی. پایه‌های این صندلی از جنس چوب است و با میله‌ها و بست‌هایی از جنس فلز و اتصال با قسمت زیرین نشیمنگاه مستحکم شده است. قسمت نشیمنگاه این صندلی از فوم و ابر است که با چرم مصنوعی روکش شده است. بخوانید: ۱۰ مدل سرویس خواب و دکوراسیون به سبک پینترست صندلی کروماتیک مدل ۰۰۵ صندلی کروماتیک مدل 005 مشاهده این محصول در دیجی کالا صندلی زیبا و بسیار شیک تولید شده از جنس پلی پروپیلن، فلز و چوب. پایه‌های این صندلی از چوب طبیعی ساخته شده که با میله‌های فلزی برای استحکام بیشتر به قسمت زیرین نشیمنگاه متصل شده است. تمام نشیمنگاه از جنس پلی پروپیلن ساخته شده و در ۹ رنگ متنوع تولید شده است. بخوانید: ۱۰ مبلمان چوبی و دکوراسیون مخصوص هال به سبک پینترست صندلی آروند مدل مهسا صندلی آروند مدل مهسا مشاهده این محصول در دیجی کالا صندلی تولید شده با چارچوب و بدنه فلزی که با کروم روکش شده است. ارتفاع قسمت نشیمن‌گاه این صندلی از زمین ۴۸ سانتیمتر است و استفاده از آن به زانو فشار نمی‌آورد. همچنین جای پا که در این صندلی قرار داده شده است به راحتی بیشترِ پا در زمان استفاده کمک می‌کند. قسمت نشیمنگاه این صندلی با ابر فشرده ریباند تولید شده و با چرم مصنوعی روکش شده است. بخوانید: بهترین مبلمان و دکوراسیون اتاق کار به پیشنهاد پینترست صندلی بنیزان مدل مرجان کد M520 صندلی بنیزان مدل مرجان کد M520 مشاهده این محصول در دیجی کالا صندلی ساده که تماما از جنس پلی پروپیلن ساخته شده و طراحی خاص و زیبایی دارد. قسمت نشیمنگاه این صندلی از پلاستیک فشرده ساخته شده و با شیارهایی اطراف آن تزئین شده است. همچنین قسمت بالایی پشتی آن عریض است و کاملا شانه‌ها را در زمان نشستن پشتیبانی می‌کند. این صندلی زیبا در ۸ رنگ متنوع تولید شده است و به راحتی می‌توانید از آن در هر محیطی استفاده کنید. بخوانید: ۱۰ ایده مبلمان مد روز اتاق پذیرایی به سبک پینترست صندلی ناصر پلاستیک کد ۹۹۱ صندلی ناصر پلاستیک کد 991 مشاهده این محصول در دیجی کالا صندلی تولید شده از جنس پلاستیک و فلز. این صندلی به شکلی طراحی شده که شما با نشستن روی آن احساس راحتی زیادی خواهید داشت و با استفاده از دسته و پشتی آن می‌توانید خستگی شانه، کتف و کمر خود را نیز از تن به در کنید. پایه‌های این صندلی از جنس فلز است و قسمت نشیمن‌گاه و دسته‌ها و پشتی آن از پلاستیک فشرده با طرح حصیری ساخته شده است. این محصول در ۶ رنگ تولید شده است.
Call Now Buttonبا ما تماس بگیرید