تلفن: ۰۹۱۹۹۷۷۴۲۰۲

آدرس : تهران – مجیدیه – کرمان شمالی

کانون کارشناسان رسمی دادگستری

مشاهده‌ی برچسب : شل کردن بتن با افزودن آب به مقاومت آن می‌افزاید یا مقاومت آنرا کم می‌کند

خانهنوشته‌هایی با برچسب "شل کردن بتن با افزودن آب به مقاومت آن می‌افزاید یا مقاومت آنرا کم می‌کند"