تلفن: ۰۹۱۹۹۷۷۴۲۰۲

آدرس : تهران – مجیدیه جنوبی

کانون کارشناسان رسمی دادگستری

مشاهده‌ی برچسب : شل کردن بتن با افزودن آب به مقاومت آن می‌افزاید یا مقاومت آنرا کم می‌کند

خانهنوشته‌هایی با برچسب "شل کردن بتن با افزودن آب به مقاومت آن می‌افزاید یا مقاومت آنرا کم می‌کند"