تلفن: ۰۹۱۹۹۷۷۴۲۰۲

آدرس : تهران – مجیدیه – کرمان شمالی

کانون کارشناسان رسمی دادگستری

مشاهده‌ی برچسب : تفکیک

خانهنوشته‌هایی با برچسب "تفکیک"
تفاوت افراز و تفکیک ملک

تفاوت افراز و تفکیک ملک

تفاوت افراز و تفکیک ملک افراز: به معنای تقسیم ارزشی ملک، طبق سهام مالکین مختلف است. تفکیک: به معنای جدا کردن قسمت‌های مختلف ملک است، به طوری که آپارتمان‌های موجود در یک مجموعه ساختمانی "تفکیک" (به معنی جدا شدن از نظر ثبتی) می‌شود.