تلفن: ۰۹۱۹۹۷۷۴۲۰۲

آدرس : تهران – مجیدیه جنوبی

کانون کارشناسان رسمی دادگستری

مشاهده‌ی برچسب : تا چه درجه‌ حرارتی می‌توان بتن‌ریزی کرد(بدون کاربرد ضدیخ)

خانهنوشته‌هایی با برچسب "تا چه درجه‌ حرارتی می‌توان بتن‌ریزی کرد(بدون کاربرد ضدیخ)"