تلفن: ۰۹۱۹۹۷۷۴۲۰۲

آدرس : تهران – مجیدیه جنوبی

کانون کارشناسان رسمی دادگستری

کارشناسی تاسیسات و ماشین آلات

ارائه مشخصات کارشناس رسمی دادگستری، شرح صلاحیت و مدارک تحصیلی

خانهپروژه‌هاکارشناسی تاسیسات و ماشین آلات

شرح صلاحیت‌ها

کارشناسی تاسیسات آب وفاضلاب شامل تاسیسات آبرسانی تصویه خانه پمپ آب -کارشناسی واحد های تاسیسات مکانیکی مجتمع های مسکونی وخدماتی حداکثر با قابلیت ۲۰ دستگاه واحد مسکونی – ارزیابی تاسیسات مکانیکی واحد های صنعتی

کارشناس رسمی دادگستری

شماره تماس: ۰۹۱۹۹۷۷۴۲۰۲

رشته: تاسیسات و ماشین آلات

مکان: تهران

مدارک تحصیلی: مهندسی مکانیک

پروژه‌های مرتبط