تلفن: ۰۹۱۹۹۷۷۴۲۰۲

آدرس : تهران – مجیدیه – کرمان شمالی

کانون کارشناسان رسمی دادگستری

مشاهده‌ی برچسب : کمیسیون موضوع ماده 7

خانهنوشته‌هایی با برچسب "کمیسیون موضوع ماده 7"
کمیسیون موضوع ماده 7

کمیسیون موضوع ماده ۷

کمیسیون موضوع ماده 7 آئین نامه (قانون اصلاح حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها) 1388 مجمع تشخیص مصلحت نظام تشخیص باغ از غیر باغ در عرصه‌های بالای 500 مترمربع و بررسی وضعیت درختان در کلیه املاک، غیر باغ و باغ (با حفظ حداکثری فضای سبز و درختان و مجوز قطع و نحوه جابجایی، سربرداری درختان و الزام به کاشت درخت چند برابری و جریمه مطابق تعرفه مصوب و تعقیب قضایی) در محدوده حریم شهر، بر عهده این کمیسیون است. و اعضای آن شامل: -نماینده شورای شهر -مدیرعامل سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری -نماینده شهردار ( مدیر منطقه شهردار و معاون شهرسازی منطقه یا معاون خدمات شهری) می باشد. آرای آن توسط مالکان ذینفع از زمان صدور تا 15 قابل اعتراض است که توسط شورای شهر رسیدگی می‌شود.
انواع کمیسیون_های مربوط به امور ساختمانی

انواع کمیسیون‌های مربوط به امور ساختمانی

انواع کمیسیون‌های مربوط به امور ساختمانی 1-کمیسیون تبصره 2 ماده 99 2-کمیسیون ماده 5 (یا کمیسیون طرح تفصیلی) 3-کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری 4-کمیسون ماده 100 شهرداری 5-کمیسیون موضوع ماده 7 6-کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری‌ها در پست بعدی به تفسیر به بررسی تک تک کمیسون‌های نامبرده خواهیم پرداخت.