تلفن: ۰۹۱۹۹۷۷۴۲۰۲

آدرس : تهران – مجیدیه – کرمان شمالی

کانون کارشناسان رسمی دادگستری

مشاهده‌ی برچسب : کمیسیون تبصره 2 ماده 99

خانهنوشته‌هایی با برچسب "کمیسیون تبصره 2 ماده 99"
انواع کمیسیون_های مربوط به امور ساختمانی

انواع کمیسیون‌های مربوط به امور ساختمانی

انواع کمیسیون‌های مربوط به امور ساختمانی 1-کمیسیون تبصره 2 ماده 99 2-کمیسیون ماده 5 (یا کمیسیون طرح تفصیلی) 3-کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری 4-کمیسون ماده 100 شهرداری 5-کمیسیون موضوع ماده 7 6-کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری‌ها در پست بعدی به تفسیر به بررسی تک تک کمیسون‌های نامبرده خواهیم پرداخت.